Follow us on.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 7/2020

Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 7/2020
Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 7/2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 7/2020

Phần thô, và MEP (gói 1) Hoàn thành

Phần hoàn thiện, hàng rào (gói 2)

15 căn V1: xây tầng 1 đạt 90%, tầng 2 đạt 90%, tầng 3: 90%. Tô tường đạt 15%

–              1 căn V3: Xây đạt 25%

–              4 căn S: xây tầng 1: 90%, tầng 2: 90%, tầng 3: 90%

Cửa nhôm kính  căn (gói 3)

Softscape + sân vườn (gói 4)

San lấp đạt 100% khối lượng, đang tiến hành chồng cây lớn, tạo đồi

DOWNLOAD BROCHURE
REGISTRATION

Please fill out

Copyright 2018 Lavila De Rio | All Rights Reserved.
093.789.1188
Đăng ký nhận thông tin
Close Map dự án