Follow us on.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 6/2020

Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 6/2020
Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 6/2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 6/2020

Phần hoàn thiện, hàng rào (gói 2)

– 15 căn V1: xây tầng 1 đạt 80%, tầng 2 đạt 50%

– 1 căn V3:

– 4 căn S: 5%

Softscape + sân vườn (gói 4)

San lấp đạt 100% khối lượng

DOWNLOAD BROCHURE
REGISTRATION

Please fill out

Copyright 2018 Lavila De Rio | All Rights Reserved.
093.789.1188
Đăng ký nhận thông tin
Close Map dự án