Follow us on.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 5/2020

Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 5/2020
Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 5/2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 5/2020

Phần thô, và MEP (gói 1)

Hoàn thành

Phần hoàn thiện, hàng rào (gói 2)

Đang tiến hành công tác xây

Cửa nhôm kính căn (gói 3)

Softscape + sân vườn (gói 4)

San lấp đạt 90% khối lượng

DOWNLOAD BROCHURE
REGISTRATION

Please fill out

Copyright 2018 Lavila De Rio | All Rights Reserved.
093.789.1188
Đăng ký nhận thông tin
Close Map dự án