Follow us on.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 4/2020

Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 4/2020
Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 4/2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 4/2020

Phần thô và MEP

Căn N1: hoàn thành BTCT.

Căn N2: hoàn thành BTCT.

Căn N3: hoàn thành BTCT.

Căn N3a: hoàn thành BTCT.

Căn N5: hoàn thành BTCT.

Căn N6: hoàn thành BTCT.

Căn N7: hoàn thành BTCT.

Căn N8: hoàn thành BTCT.

Căn N9: hoàn thành BTCT đến sàn mái nhỏ.

Căn N10: hoàn thành BTCT.

Căn N11: hoàn thành BTCT.

Căn N12: hoàn thành BTCT đến sàn mái nhỏ.

Căn N12a: hoàn thành BTCT đến sàn mái nhỏ .

Căn N12b: hoàn thành xong BTCT.

Căn N15: hoàn thành xong BTCT.

Căn N16: hoàn thành BTCT đến cột tầng 3

Căn S1, 2: hoàn thành cột BTCT tầng 1

Căn S3, 4: hoàn thành BTCT tầng 2.

DOWNLOAD BROCHURE
REGISTRATION

Please fill out

Copyright 2018 Lavila De Rio | All Rights Reserved.
093.789.1188
Đăng ký nhận thông tin
Close Map dự án