Follow us on.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 3/2020

Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 3/2020
Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 3/2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 3/2020

Phần thô và MEP

Căn N1: hoàn thành BTCT đến cột sàn tầng 3.

Căn N2: hoàn thành BTCT đến sàn mái dưới.

Căn N3: hoàn thành BTCT đến cột sàn tầng 3

Căn N3a: hoàn thành BTCT

Căn N5: hoàn thành BTCT

Căn N6: hoàn thành BTCT đến cột tầng 3.

Căn N7: hoàn thành BTCT đến cột tầng 3.

Căn N8: hoàn thành BTCT  đến cột tầng 3

Căn N9: hoàn thành BTCT đến sàn tầng 3.

Căn N10: hoàn thành BTCT đến sàn mái dưới.

Căn N11: hoàn thành BTCT đến cột tầng 3

Căn N12: hoàn thành BTCT đến sàn tầng 3

Căn N12a: hoàn thành BTCT đến sàn tầng 3.

Căn 12b, 15: hoàn thành xong BTCT.

Căn 16: hoàn thành BTCT đến cột tầng 2

Căn N1,2,3,4: hoàn thành cột BTCT tầng 1

DOWNLOAD BROCHURE
REGISTRATION

Please fill out

Copyright 2018 Lavila De Rio | All Rights Reserved.
093.789.1188
Đăng ký nhận thông tin
Close Map dự án