Follow us on.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 2/2020

Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 2/2020
Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 2/2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 2/2020

Phần thô và MEP

Công tác BTCT bể tự hoại, bể nước đạt 100%, Móng 100%, hệ thống thoát nước mưa, thải đạt 95%, bể kỹ thuật hồ bơi 100%,

Hồ bơi 100%, BTCT tầng 1 đạt 16/20, BTCT tầng 2 đạt 10/20, BTCT tầng 3 đạt 2/20

DOWNLOAD BROCHURE
REGISTRATION

Please fill out

Copyright 2018 Lavila De Rio | All Rights Reserved.
093.789.1188
Đăng ký nhận thông tin
Close Map dự án