Follow us on.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 12/2019

Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 12/2019
Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 12/2019

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 12/2019

Phần thô và MEP

Đang thực hiện công tác đào đất, BTCT bể tự hoại, bể nước đạt 100%, Móng 100%, hệ thống thoát nước mưa, thải đạt 95%, bể kỹ thuật hồ bơi 100%,

Hồ bơi 85%, nền trệt: công tác nâng nền, bê tông lót 70%

DOWNLOAD BROCHURE
REGISTRATION

Please fill out

Copyright 2018 Lavila De Rio | All Rights Reserved.
093.789.1188
Đăng ký nhận thông tin
Close Map dự án