Follow us on.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 10/2020

Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 10/2020
Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 10/2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 10/2020

Phần thô và MEP

–          Tình hình công việc: đã hoàn thành

Phần hoàn thiện, hàng rào

–          Tình hình công việc:

  • 15 căn V1: xây tầng 1 đạt 100%, tầng 2 đạt 100%, tầng 3: 100%. Tô tường đạt 98%
  • 1 căn V3: Xây đạt 80%
  • 4 căn S: xây tầng 1: 100%, tầng 2: 100%, tầng 3: 100%, tô đạt 98%.
  • Kèo mái đạt 98%, mái ngói đạt 5/20 căn
  • Sơn nước đạt 40%, ốp gạch đá đạt 30%.

Cửa nhôm kính căn

Softscape + sân vườn

–          San lấp đạt 100% khối lượng, đang tiến hành trồng cây lớn, tạo đồi.

Hardscape cảnh quan sân vườn

Đang tiến hành thi công chòi nghỉ, ghế ngồi đạt 95% khối lượng.

Chòi Nhật xong kết cấu ½ chòi.

Bê tông đường đi bộ đạt 30%.

M&E công viên:  Đang thi công hệ thống thoát nước đạt 70%

Hồ cá cảnh: Hoàn thành BTCT hồ, chuẩn bị công tác lắp đá.

DOWNLOAD BROCHURE
REGISTRATION

Please fill out

Copyright 2018 Lavila De Rio | All Rights Reserved.
093.789.1188
Đăng ký nhận thông tin
Close Map dự án