Follow us on.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 9/2020

Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 9/2020
Lavila De Rio / Tiến độ  / TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 9/2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 9/2020

Phần thô, và MEP (gói 1) Hoàn thành

Phần hoàn thiện, hàng rào (gói 2)

15 căn V1: xây tầng 1 đạt 95%, tầng 2 đạt 95%, tầng 3: 95%. Tô tường đạt 70%

1 căn V3: Xây đạt 75%

4 căn S: xây tầng 1: 95%, tầng 2: 95%, tầng 3: 95%, tô đạt 25%

Bắt đầu thi công công tác sơn nước, lợp mái ngói.

Softscape + sân vườn (gói 4)

San lấp đạt 100% khối lượng, đang tiến hành chồng cây lớn, tạo đồi

Hardscape cảnh quan sân vườn (gói 5)    Đang tiến hành thi công chòi nghỉ, ghế ngồi.

M&E công viên  Đang thi công hệ thống thoát nước

Hồ cá cảnh Đang tiến hành công tác BTCT thành hồ

DOWNLOAD BROCHURE
REGISTRATION

Please fill out

Copyright 2018 Lavila De Rio | All Rights Reserved.
093.789.1188
Đăng ký nhận thông tin
Close Map dự án